Deze pagina biedt u:

  • een beknopt verslag van de ALV van 7 maart 2018
  • een overzicht van de jaarstukken van 2018
    (inclusief de presentatie tijdens de ALV 2018 in maart 2018 en een beknopt verslag van het Open Podium in september 2018).