Bewonersvereniging de Gaarden

De bewonersvereniging 

De bewonersvereniging is opgericht in november 1999 en heeft haar statuten op 16 februari 2000 notarieel vastgelegd. De bewonersvereniging heeft tot doel om de belangen te behartigen van de bewoners in het algemeen en haar leden in het bijzonder. Lid van de bewonersvereniging kunnen worden: huurders en eigenaren van de 256 eengezinswoningen aan de Appel- en de Kersengaarde te Voorburg.

Belangenbehartiging

De belangenbehartiging heeft tot doel het woongenot van de leden van de bewonersvereniging positief te beïnvloeden. Dat bereikt het bestuur bijvoorbeeld door deel te nemen aan diverse overleggen.

Structureel overleg vindt plaats met:

 • Vesteda (de verhuurder),
 • het Vesteda Platform (de overkoepelende vereniging van bewonersverenigingen van Vesteda-complexen in Nederland).

Incidenteel overleg vindt plaats met:

Vergaderingen

Algemene ledenvergadering

In het voorjaar, meestal maart, vindt de jaarlijkse formele Algemene Ledenvergadering plaats. U wordt dan in de gelegenheid gesteld om inzake de geagendeerde onderwerpen, het woord te voeren, vragen te stellen en mee te beslissen over het gevoerde en het te voeren beleid.

In het najaar, meestal september, vindt de jaarlijkse informele Algemene Ledenvergadering plaats: het “Open Podium”. U wordt dan in de gelegenheid gesteld om het woord te voeren, vragen te stellen en onderwerpen aan te dragen voor het te voeren beleid.

Bestuursvergaderingen

Het bestuur vergadert ten minste vier keer per jaar. De onderwerpen die het bestuur adresseert, volgen uit de zaken die het woongenot positief of negatief kunnen beïnvloeden. Denk hierbij aan:

 • het huurverhogingsbeleid
 • het verduurzamingsbeleid
 • het beleid inzake de levensloopgeschiktheid van de woningen
 • het onderhoud van de woningen door de verhuurder (en de eventuele participatie daarin door eigenaren)
 • de actualisering van de woninginrichting bij langdurige bewoning of bij huuropvolging.

Andere thema’s die het woongenot positief of negatief kunnen beïnvloeden zijn:

 • in het algemeen: de leefbaarheid van de buurt
 • en meer in het bijzonder:
  • sociale cohesie
  • veiligheid en preventie
  • aandachtspunten in de openbare ruimte
  • enzovoorts…

Communicatie

Website

Het is de intentie om meer communicatie tussen het bestuur en de leden plaats te laten vinden via deze website.

Nieuwsbrief

Het bestuur publiceert éénmaal per halfjaar een nieuwsbrief, in juni en in december. De nieuwsbrief wordt in gedrukte vorm huis-aan-huis verspreid zodat ook niet-leden zich op de hoogte kunnen stellen van de ontwikkelingen met impact op de buurt/het woongenot.

Tussentijdse berichtgeving

Als het bestuur tussentijdse berichtgeving nodig acht, dan geschiedt dat via een publicatie op de website en/of een bericht per e-mail.

Kennismaking, ondersteuning en/of wegwijsmaking

Het betrekken van een nieuwe woning is een ingrijpende gebeurtenis. Er komen leuke maar wellicht ook minder leuke zaken op uw pad. Als u de behoefte voelt aan kennismaking, ondersteuning en/of wegwijsmaking, neemt u dan contact op met het bestuur van bewonersvereniging De Gaarden via het contactformulier.

Lid worden?

De bewonersvereniging staat sterker in de overleggen als meer bewoners (huurders én eigenaren) lid zijn! Voor EUR 12,00 per jaar wordt u lid van Bewonersvereniging De Gaarden en kan het bestuur u informeren over zaken die u en onze buurt aangaan. Meld u aan door de navolgende hyperlink te volgen. “Lid worden?”

Bewonersvereniging de Gaarden

De bewonersvereniging 

De bewonersvereniging is opgericht in november 1999 en heeft haar statuten op 16 februari 2000 notarieel vastgelegd. De bewonersvereniging heeft tot doel om de belangen te behartigen van de bewoners in het algemeen en haar leden in het bijzonder. Lid van de bewonersvereniging kunnen worden: huurders en eigenaren van de 256 eengezinswoningen aan de Appel- en de Kersengaarde te Voorburg.

Belangenbehartiging

De belangenbehartiging heeft tot doel het woongenot van de leden van de bewonersvereniging positief te beïnvloeden. Dat bereikt het bestuur bijvoorbeeld door deel te nemen aan diverse overleggen.

Structureel overleg vindt plaats met:

 • Vesteda (de verhuurder),
 • het Vesteda Platform (de overkoepelende vereniging van bewonersverenigingen van Vesteda-complexen in Nederland).

Incidenteel overleg vindt plaats met:

Vergaderingen

Algemene ledenvergadering

In het voorjaar, meestal maart, vindt de jaarlijkse formele Algemene Ledenvergadering plaats. U wordt dan in de gelegenheid gesteld om inzake de geagendeerde onderwerpen, het woord te voeren, vragen te stellen en mee te beslissen over het gevoerde en het te voeren beleid.

In het najaar, meestal september, vindt de jaarlijkse informele Algemene Ledenvergadering plaats: het “Open Podium”. U wordt dan in de gelegenheid gesteld om het woord te voeren, vragen te stellen en onderwerpen aan te dragen voor het te voeren beleid.

Bestuursvergaderingen

Het bestuur vergadert ten minste vier keer per jaar. De onderwerpen die het bestuur adresseert, volgen uit de zaken die het woongenot positief of negatief kunnen beïnvloeden. Denk hierbij aan:

 • het huurverhogingsbeleid
 • het verduurzamingsbeleid
 • het beleid inzake de levensloopgeschiktheid van de woningen
 • het onderhoud van de woningen door de verhuurder (en de eventuele participatie daarin door eigenaren)
 • de actualisering van de woninginrichting bij langdurige bewoning of bij huuropvolging.

Andere thema’s die het woongenot positief of negatief kunnen beïnvloeden zijn:

 • in het algemeen: de leefbaarheid van de buurt
 • en meer in het bijzonder:
  • sociale cohesie
  • veiligheid en preventie
  • aandachtspunten in de openbare ruimte
  • enzovoorts…

Communicatie

Website

Het is de intentie om meer communicatie tussen het bestuur en de leden plaats te laten vinden via deze website.

Nieuwsbrief

Het bestuur publiceert éénmaal per halfjaar een nieuwsbrief, in juni en in december. De nieuwsbrief wordt in gedrukte vorm huis-aan-huis verspreid zodat ook niet-leden zich op de hoogte kunnen stellen van de ontwikkelingen met impact op de buurt/het woongenot.

Tussentijdse berichtgeving

Als het bestuur tussentijdse berichtgeving nodig acht, dan geschiedt dat via een publicatie op de website en/of een bericht per e-mail.

Kennismaking, ondersteuning en/of wegwijsmaking

Het betrekken van een nieuwe woning is een ingrijpende gebeurtenis. Er komen leuke maar wellicht ook minder leuke zaken op uw pad. Als u de behoefte voelt aan kennismaking, ondersteuning en/of wegwijsmaking, neemt u dan contact op met het bestuur van bewonersvereniging De Gaarden via het contactformulier.

Lid worden?

De bewonersvereniging staat sterker in de overleggen als meer bewoners (huurders én eigenaren) lid zijn! Voor EUR 12,00 per jaar wordt u lid van Bewonersvereniging De Gaarden en kan het bestuur u informeren over zaken die u en onze buurt aangaan. Meld u aan door de navolgende hyperlink te volgen. “Lid worden?”