Loading...
Homepagina2023-06-09T12:18:17+00:00

Bewonersvereniging De Gaarden

www.degaardenvoorburg.nl informeert bewoners van de eengezinswoningen aan de Appel- en de Kersengaarde te Voorburg
over de stand van zaken op actuele thema’s die het woongenot beïnvloeden én over het reilen en zeilen van de bewonersvereniging.

Lid worden van de bewonersvereniging?

De bewonersvereniging heeft tot doel om de belangen te behartigen van de bewoners in het algemeen en haar leden in het bijzonder.

Het ledental van de bewonersvereniging schommelt al enkele jaren rondom de 100 leden (circa 40% van het aantal woningen). We geven u in overweging mee dat de bewonersvereniging een sterkere overlegpartij is als meer huurders én eigenaren lid zijn. De contributie bedraagt € 12,00. Voor dat bedrag bent u aangesloten op de actuele ontwikkelingen in onze prettige woonbuurt.
Ik meld mij direct aan.

Agenda 2023

Maandag 9 jan 2023Nieuwsbrief 2023 #1
-Nieuwsbrief 2023 #2
Zaterdag 23 sept 2023Burendag 2023 / Neighbours' Day 2023
Zaterdag 28 oktoberHalloween!
Tijd:18.30-20.00 uur
Bekijk de flyer

Herontwikkeling Appelgaarde 2-4

GaardenBelang en Bewonersvereniging De Gaarden hebben in samenwerking bereikt dat inspraak en leefbaarheidseffectrapportage (LER) onderdeel zijn geworden van de politieke overwegingen. Nu daar duidelijkheid over bestaat, verwachten we dat de gemeente op korte termijn zal starten met gesprekken met omwonenden richting het zogeheten “Ruimtelijk Kader”.

Over GaardenBelang

Het is belangrijk om te melden dat omwonenden in het voorjaar van 2021 het platform www.gaardenbelang.nl/ zijn gestart. Het doel van GaardenBelang is om, in nauw overleg met alle omwonenden, te komen tot een minder grootschalige en meer bij de buurt passende uitwerking van de herontwikkelingsvisie. U wordt uitgenodigd om u aan te sluiten bij het platform. Lees verder

BEWONERS | WOZ-WAARDE 2023

Gemiddelde waardestijging in De Gaarden is 13,5%
Sinds 2017 stemt het bestuur jaarlijks met de gemeentelijke taxateur af over de WOZ-waarde van alle woningen in De Gaarden. Gezien de gerealiseerde verkoopprijzen in 2022, is het bestuur verheugd dat de gemiddelde WOZ-waardestijging 2023 voor de woningen in De Gaarden 13,5% bedraagt. Deze waardestijging ligt iets onder het landelijke gemiddelde van 15,2% maar houdt tegelijkertijd wel rekening met de fors gestegen gemeentelijke grondprijzen, zie: Nota Grondprijsbeleid 2021.

Lees verder

Neem contact met ons op

Naam
Ga naar de bovenkant