Loading...
Homepagina2024-02-29T15:18:44+00:00

Bewonersvereniging De Gaarden

www.degaardenvoorburg.nl informeert bewoners van de eengezinswoningen aan de Appel- en de Kersengaarde te Voorburg
over de stand van zaken op actuele thema’s die het woongenot beïnvloeden én over het reilen en zeilen van de bewonersvereniging.

Lid worden van de bewonersvereniging?

De bewonersvereniging heeft tot doel om de belangen te behartigen van de bewoners in het algemeen en haar leden in het bijzonder.

Het ledental van de bewonersvereniging schommelt al enkele jaren rondom de 100 leden (circa 40% van het aantal woningen). We geven u in overweging mee dat de bewonersvereniging een sterkere overlegpartij is als meer huurders én eigenaren lid zijn. De contributie bedraagt € 12,00. Voor dat bedrag bent u aangesloten op de actuele ontwikkelingen in onze prettige woonbuurt.
Ik meld mij direct aan.

Herontwikkeling Appelgaarde 2-4 update

Bewonersvereniging De Gaarden Voorburg en GaardenBelang in gesprek met gemeente LV en projectontwikkelaar REB over het gewenste bouwvolume op de locatie Appelgaarde 2-4 e.o. Lees verder:

BEWONERS | WOZ-WAARDE 2024

Gemiddelde waardestijging in De Gaarden is 3,9 %
Sinds 2017 stemt het bestuur jaarlijks met de gemeentelijke taxateur af over de WOZ-waarde van alle eengezinswoningen in De Gaarden. Gezien de gerealiseerde verkoopprijzen, in het overgrote deel van de gevallen (ruim) boven de vraagprijs, is het bestuur verheugd dat de gemeente ons beargumenteerde verzoek tot matiging van de gemiddelde WOZ-waardestijging voor eengezins-woningen in De Gaarden heeft ingewilligd..

Lees verder

Herontwikkeling Appelgaarde 2-4

GaardenBelang en Bewonersvereniging De Gaarden hebben in samenwerking bereikt dat inspraak en leefbaarheidseffectrapportage (LER) onderdeel zijn geworden van de politieke overwegingen. Nu daar duidelijkheid over bestaat, verwachten we dat de gemeente op korte termijn zal starten met gesprekken met omwonenden richting het zogeheten “Ruimtelijk Kader”.

Over GaardenBelang

Het is belangrijk om te melden dat omwonenden in het voorjaar van 2021 het platform www.gaardenbelang.nl/ zijn gestart. Het doel van GaardenBelang is om, in nauw overleg met alle omwonenden, te komen tot een minder grootschalige en meer bij de buurt passende uitwerking van de herontwikkelingsvisie. U wordt uitgenodigd om u aan te sluiten bij het platform. Lees verder

Neem contact met ons op

Naam
Ga naar de bovenkant