CONTRIBUTIE 2020

De bewonersvereniging is sterker, wanneer meer bewoners er lid van zijn.

 

Als u in 2020 lid wilt worden of blijven, maak dan de contributie van EUR 12,00 over naar NL98 SNSB 0772 8532 66 van De Gaarden.

Doe dit onder vermelding van “uw straat, uw huisnummer, contributie 2020”.


Alleen zó kunnen wij ons blijven inspannen voor, en u blijven informeren over, zaken die u en onze buurt aangaan.

 

 Nieuwsbrief 2020HY1 (lente + zomer) is uit