Deze pagina biedt u een overzicht van de nieuwsbrieven van 2019.

De onderstaande tabel biedt u een overzicht van belangrijke informatie, ingedeeld naar thema.

DatumThemaDocumentTaal
20191121Verkoopstop AppelgaardeReactie van Vesteda op advies BVDG inzake verkoopstop AppelgaardeNL
20191120Herontwikkeling AG2-4Presentatie informatie-avond omwonenden NL
20191113GroenonderhoudBewonersavond Herijking groenbeheerplan Essesteijn 2020NL
20191112Verkoopstop AppelgaardeAdvies BVDG aan Vesteda inzake verkoopstop AppelgaardeNL
20109023Verkoopstop AppelgaardeMededeling van Vesteda inzake verkoopstop AppelgaardeNL
20191002ParkerenInvoering parkeerverbodzone De GaardenNL
20191001AfvalResultaten digitale uitvraag naar Het Nieuwe InzamelenNL
20190928Burendag de GaardenBurendag 2019 / Neighbours' Day 2019NL
20190710ParkerenBlauwe zone Appelgaarde 117-139NL
20190405Hertontwikkeling AG2-4Ambitiedocument herontwikkeling Appelgaarde 2-4NL
DatumThemaDocumentTaal
20191121Verkoopstop AppelgaardeReactie van Vesteda op advies BVDG inzake verkoopstop AppelgaardeNL
20191120Herontwikkeling AG2-4Presentatie informatie-avond omwonenden NL
20191113GroenonderhoudBewonersavond Herijking groenbeheerplan Essesteijn 2020NL
20191112Verkoopstop AppelgaardeAdvies BVDG aan Vesteda inzake verkoopstop AppelgaardeNL
20109023Verkoopstop AppelgaardeMededeling van Vesteda inzake verkoopstop AppelgaardeNL
20191002ParkerenInvoering parkeerverbodzone De GaardenNL
20191001AfvalResultaten digitale uitvraag naar Het Nieuwe InzamelenNL
20190928Burendag de GaardenBurendag 2019 / Neighbours' Day 2019NL
20190710ParkerenBlauwe zone Appelgaarde 117-139NL
20190405Hertontwikkeling AG2-4Ambitiedocument herontwikkeling Appelgaarde 2-4NL