De onderstaande tabel biedt u een overzicht van de nieuwsbrieven van 2019.

Datum   Nieuwsbrief   Taal 
20191031   Nieuwsbrief / Newsletter 2019Q4   NL + EN
20190928   Burendag 2019 / Neighbours' Day 2019   NL + EN
20190731   Nieuwsbrief / Newsletter 2019Q3   NL + EN
20190430   Nieuwsbrief / Newsletter 2019Q2   NL + EN
20190131   Nieuwsbrief / Newsletter 2019Q1   NL + EN

 

De onderstaande tabel biedt u een overzicht van belangrijke informatie, ingedeeld naar thema.

Datum   Thema   Document   Taal 
20191121   Verkoopstop Appelgaarde   Reactie van Vesteda op advies BVDG inzake verkoopstop Appelgaarde   NL
20191120   Herontwikkeling AG2-4   Presentatie informatie-avond omwonenden   NL
20191113   Groenonderhoud   Bewonersavond Herijking groenbeheerplan Essesteijn 2020   NL
20191112   Verkoopstop Appelgaarde   Advies BVDG aan Vesteda inzake verkoopstop Appelgaarde   NL
20191023   Verkoopstop Appelgaarde   Mededeling van Vesteda inzake verkoopstop Appelgaarde   NL
20191002   Parkeren   Invoering parkeerverbodzone De Gaarden   NL
20191001   Afval   Resultaten digitale uitvraag naar Het Nieuwe Inzamelen   NL
20190928   Burendag De Gaarden   Burendag 2019 / Neighbours' Day 2019   NL + EN
20190710   Parkeren   Blauwe zone Appelgaarde 117-139   NL
20190405   Herontwikkeling AG2-4   Ambitiedocument herontwikkeling Appelgaarde 2-4   NL