Gemiddelde WOZ-waardestijging 2024 in De Gaarden is 3,9%

Sinds 2017 stemt het bestuur jaarlijks met de gemeentelijke taxateur af over de WOZ-waarde van alle eengezinswoningen in De Gaarden. Gezien de gerealiseerde verkoopprijzen, in het overgrote deel van de gevallen (ruim) boven de vraagprijs, is het bestuur verheugd dat de gemeente ons beargumenteerde verzoek tot matiging van de gemiddelde WOZ-waardestijging voor eengezins­woningen in De Gaarden heeft ingewilligd.

De gemiddelde WOZ-waardestijging 2024 bedraagt voor eengezinswoningen in De Gaarden 3,9%. Dat is 0,5% hoger dan het verwachte landelijke gemiddelde en toont aan dat De Gaarden een gewilde woonbuurt is.

Gemiddelde WOZ-waardestijging 2024 lijkt realistisch, maar wilt u toch bezwaar maken?

Hoewel de gematigde WOZ-waardestijging 2024 van uw eengezinswoning ons als bestuur realistisch lijkt, kunt u daar als bewoner anders over denken. In het geval dat u bezwaar wenst in te dienen, doet het bestuur u de suggestie om de gemeente te vragen naar het cijfer van de door u of voorgaande bewoners aangereikte waarderingen voor Onderhoud & Kwaliteit (middels een cijfer op een 5-puntsschaal). Op- of neerwaartse aanpassing van de bij de gemeente bekende cijfers heeft namelijk veel invloed op de gemiddelde m²-prijs van uw eengezinswoning en daarmee dus op de totale WOZ-waarde 2024.

Overigens houdt de WOZ-waarde 2024 ook rekening met de ligging van de buurt, de grootte van het perceel, een eventuele aanbouw of dakopbouw en de aanwezigheid van tuinhuisjes of bergingen. In het het kader van de energietransitie is het verder goed om te weten is dat de gemeente besloot om de waarde van zonnepanelen voor de WOZ-waarde 2024 op nul te stellen. In het taxatieverslag ziet u dat terug omdat bij “Zonnepanelen” dit jaar géén oppervlakte staat aangegeven.

Bel dan eerst de gemeente via 14 070!

Heeft u vragen over of bezwaren tegen de hoogte van de WOZ-waarde 2024 of de OZB-aanslag? Belt u dan vanaf 1 februari 2024 met de gemeente via telefoonnummer 14 070. En weet dat per 1 januari 2024 de “Wet herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ en bpm” in werking trad, waarmee commerciële bureaus worden ontmoedigd om ‘gratis’ uw bezwaar bij de gemeente in te dienen. Een beller is sneller én goedkoper uit!