Heeft u belangstelling en tijd voor het vervullen van een bestuursfunctie?

Er zijn per direct twee vacatures: secretaris en penningmeester.

Laat ons uw belangstelling weten door een bericht achter te laten op via onderstaand formulier.

Naam

vlnr: Edgar ( voorzitter) , Annelies, Margriet, Frank en Nico

Functiebeschrijving:

De secretaris draagt zorg voor de planning, de aankondiging en de organisatie van vergaderingen, maakt de notulen, voert de briefwisseling, tekent namens het bestuur, informeert de leden en voert het (digitale) archief.

Portefeuille:

Externe contacten
Nieuwsbrief
Secretariaat

 

Functiebeschrijving:

De penningmeester beheert de ledenadministratie, de kas en de bankrekening(en). De penningmeester int de lidmaatschapsgelden en voert de besluiten van de Algemene Ledenvergadering of het bestuur over de besteding van de geldmiddelen uit.

Portefeuille:

Financiën
Ledenadministratie
Nieuwsbrief
WOZ