Algemeen

GaardenBelang en Bewonersvereniging De Gaarden hebben in samenwerking bereikt dat inspraak en leefbaarheidseffectrapportage (LER) onderdeel zijn geworden van de politieke overwegingen. Nu daar duidelijkheid over bestaat, verwachten we dat de gemeente op korte termijn zal starten met gesprekken met omwonenden richting het zogeheten “Ruimtelijk Kader”.

Over GaardenBelang

Het is belangrijk om te melden dat omwonenden in het voorjaar van 2021 het platform “GaardenBelang” zijn gestart. Het doel van GaardenBelang is om, in nauw overleg met alle omwonenden, te komen tot een minder grootschalige en meer bij de buurt passende uitwerking van de herontwikkelingsvisie. U wordt uitgenodigd om u aan te sluiten bij het platform.

Lees verder…

Stand van zaken (december 2022)

Op woensdag 30 november 2022 vond de eerste participatiesessie plaats uit een serie van vier. De participatiesessies zijn onderdeel van het traject naar een nieuw Ruimtelijk Kader voor de Herinrichting van Appelgaarde 2-4 e.o.

De gemeente heeft uitnodigingen voor dit overleg huis aan huis verspreid in onze buurt. Aan diegenen die zich hadden aangemeld voor deze bijeenkomst en hun email-adres hadden achtergelaten, een e-mailbericht met bijlagen verstuurd.

Meer informatie over de wijze waarop we als bewonersvereniging in gesprek zijn met de gemeente en projectontwikkelaar REB over het plan van aanpak voor de participatie en uitgangspunten, vind u op de website van GaardenBelang: https://www.gaardenbelang.nl. De gemeentelijke website bevat ook de nodige informatie: Herontwikkeling Appelgaarde 2-4 en omgeving – In gesprek met LV.