PRIVACYVERKLARING

Ten geleide

Bewonersvereniging De Gaarden (hierna: BV De Gaarden), statutair gevestigd te Voorburg en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 27186708, stelt haar leden en bezoekers de website https://www.degaardenvoorburg.nl/ en de daaraan gekoppelde diensten geheel ter beschikking.

Verwerking van persoonsgegevens

Het bestuur van BV De Gaarden is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals uiteengezet in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het bestuur van BV De Gaarden verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam.
 • Geslacht.
 • Adresgegevens.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • Bankrekeningnummer.
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt (bijvoorbeeld in correspondentie).
 • Bepaalde woninggegevens die u actief verstrekt (bijvoorbeeld naar aanleiding van een door u ingevulde vragenlijst).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Het bestuur van BV De Gaarden heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij daarvoor toestemming hebben van hun ouders of voogden. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het bestuur van BV De Gaarden verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om uw lidmaatschap vast te leggen.
 • Om uw betaling van de jaarlijkse contributie of een factuur te registreren.
 • Om u te kunnen bereiken als dit nodig is in het kader van onze dienstverlening.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Het bestuur van BV De Gaarden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en wettelijk. Ons basisprincipe is dat wij uw persoonsgegevens zo lang bewaren als nodig is om u diensten te kunnen leveren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Het bestuur van BV De Gaarden verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve als moet worden voldaan aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Het bestuur van BV De Gaarden gebruikt cookies op de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Het bestuur van BV De Gaarden gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van de statutaire taken van de vereniging. Hierbij houdt het bestuur van BV De Gaarden rekening met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op de verwerking van uw gegevens, dan kunt u dit per e-mail of het contactformulier op de website aan het bestuur van BV De Gaarden melden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het bestuur van BV De Gaarden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Het bestuur van BV De Gaarden heeft, onder andere, de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Uw gegevens worden beveiligd opgeslagen in de ‘Cloud’.
 • Wij gebruiken beveiligingssoftware, zoals virusscanner en firewall.
 • Indien u gegevens aan ons verstuurt via de website, dan geschiedt dat via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of als u denkt te beschikken over aanwijzingen van misbruik, dan kunt u dit per e-mail of het contactformulier op de website melden aan het bestuur van BV De Gaarden.

Wijzigingen in het privacybeleid

Het bestuur van BV De Gaarden behoudt zich het recht voor om het privacybeleid te wijzigen.