Het bestuur is op zoek naar:

  • een lid, specifiek uit het huurderscontingent, dat bereid is huurderszaken op te pakken (Vesteda, Huurverhogingen, Woonbond, Vestedaplatform). 
  • een nieuwe penningmeester.

Mocht u geïnteresseerd zijn, dan verneemt het bestuur dat graag. U kunt daarvoor het contactformulier gebruiken.

- - -

Hierbij stelt het bestuur van de Bewonersvereniging De Gaarden te Voorburg zich aan u voor.