BEWONERS | WOZ-WAARDE 2023
Gemiddelde waardestijging in De Gaarden is 13,5%

Sinds 2017 stemt het bestuur jaarlijks met de gemeentelijke taxateur af over de WOZ-waarde van alle woningen in De Gaarden. Gezien de gerealiseerde verkoopprijzen in 2022, is het bestuur verheugd dat de gemiddelde WOZ-waardestijging 2023 voor de woningen in De Gaarden 13,5% bedraagt. Deze waardestijging ligt iets onder het landelijke gemiddelde van 15,2% maar houdt tegelijkertijd wel rekening met de fors gestegen gemeentelijke grondprijzen, zie: Nota Grondprijsbeleid 2021.

Realistische waardestijging, maar toch bezwaar maken?

Hoewel de verwachte WOZ-waarde 2023 van uw woning ons als bestuur realistisch lijkt, kunt u daar als bewoner anders over denken. Het bestuur doet u daarom de suggestie om de gemeente te vragen naar de waarde van de door u of voorgaande bewoners aangereikte waarderingen voor woningonderhoud & woningbouwkwaliteit. Op- of neerwaartse aanpassing van deze waarden heeft namelijk een grote directe invloed op de gemiddelde m2-prijs van uw woning (en daarmee dus op de totale WOZ-waarde (waarin ook de grondprijs, eventuele aanbouwen of tuinhuisjes en zonnepanelen een rol spelen).

Bel dan eerst de gemeente via 14 070!

Heeft u vragen over of bezwaren tegen de aanslag of hoogte van de WOZ-waarde? Neem dan vanaf 1 februari 2023 eerst telefonisch contact met de gemeente op via telefoonnummer 14 070.

Tot slot: over het belang van de WOZ-waarde…

Wilt u meer weten over het belang van de WOZ-waarde? Klik dan op deze regel.