Deze pagina biedt u:

  • een overzicht van de jaarstukken van 2023.

 

Datum   Document   Taal 
20221231   Bestuur Activiteitenagenda 2022, tevens Jaarverslag 2022   NL
20221231   Financieel overzicht 2022   NL
20230125   Verslag van de Kascommissie over 2022   NL
20230101   Begroting 2023   NL
20220324   Notulen ALV 2022 (concept)   NL
jjjjmmdd   Verslag Open Podium 2023   NL