COLOFON

Uitgever

Bewonersvereniging De Gaarden is de uitgever van www.degaardenvoorburg.nl.

Auteursrecht

Het auteursrecht voor tekst en beeld op deze website berust bij Bewonersvereniging De Gaarden, tenzij anders vermeld.

Foto’s zijn in het algemeen gemaakt door bewoners van de Appel- of de Kersengaarde die tevens lid zijn van Bewonersvereniging De Gaarden. Mocht een foto van uw hand werden gepubliceerd en mocht u prijs stellen op naamsvermelding of de verwijdering van die foto , dan verneemt het bestuur van Bewonersvereniging De Gaarden dat graag van u. Gebruik daarvoor het contactformulier.

Website: ontwerp

Karen Visbeen tekende voor het grafisch ontwerp en nam de technische uitwerking voor haar rekening: www.karenvisbeen.nl.

Website: Content Management Systeem

Deze website maakt gebruik van WordPress als achterliggend Content Management Systeem: www.wordpress.com.

Website: hosting

Deze website werd van 18 mei 2016 t/m 30 april 2017 gehost bij Webreus.
Vanaf 1 mei 2017 wordt deze website gehost bij Argeweb.